Jak stworzyć dostępny BIP zgodny z WCAG 2.1?

Tworzenie dostępnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest kluczowe dla zapewnienia równego dostępu do informacji dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) określa wytyczne, które pomagają w tworzeniu treści internetowych dostępnych dla jak najszerszej grupy odbiorców. Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku stworzyć BIP zgodny z WCAG 2.1, korzystając z systemu GovArticle.

Strona BIP GovArticle zgodna z WCAG 2.1

Zrozumienie czym jest WCAG 2.1

WCAG 2.1 to zbiór wytycznych publikowanych przez WAI (inicjatywa W3C), które mają na celu poprawę dostępności treści internetowych. Składają się one z trzech poziomów zgodności: A, AA i AAA. Dla większości instytucji publicznych kluczowe jest osiągnięcie poziomu AA.

Wybór odpowiedniego systemu do zarządzania treścią dla BIP

GovArticle to system stworzony z myślą o zarządzaniu BIP w oparciu o Joomla 4/5. Jest on w pełni zgodny z WCAG 2.1, co czyni go idealnym narzędziem do tworzenia dostępnych treści. Dzięki GovArticle, administracja i aktualizacja BIP staje się prostsza i bardziej intuicyjna.

Tworzenie dostępnych treści w BIP

Podczas tworzenia treści BIP należy zwrócić uwagę na między innymi następujące aspekty:

  • Alternatywny tekst dla obrazów: Każdy obraz nie dekoracyjny powinien mieć opis alternatywny (alt text), który opisuje, co znajduje się na obrazie.
  • Nagłówki i struktura: Używaj odpowiednich nagłówków (H1, H2, H3) do strukturyzowania treści. Pomaga to nie tylko w SEO, ale również w nawigacji dla użytkowników korzystających z czytników ekranowych.
  • Kontrast kolorów: Zapewnij odpowiedni kontrast między tekstem a tłem, aby treści były czytelne dla osób z wadami wzroku.
  • Linki i przyciski: Linki powinny być opisowe i jasne, a przyciski powinny być łatwe do kliknięcia.
  • Łatwość nawigacji klawiaturą: Wszystkie elementy interaktywne powinny być dostępne z klawiatury
  • Treść nie może zawierać tak zwanych pułapek na klawiaturę: Jeśli do jakiegoś elementu można dotrzeć przy pomocy klawiatury musi być możliwość także opuszczenia go przy pomocy klawiatury
  • Unikaj efektu jąkania: Unikaj sytacji gdzie czytnik ekranu czytając element spowoduje przeczytanie podobnej treści 2 i więcej razy pod rząd

Testowanie dostępności

Regularne testowanie BIP pod kątem dostępności jest kluczowe. Można to zrobić pobierznie za pomocą różnych narzędzi online, takich jak WAVE, Axe, czy Lighthouse. Bądź też wbudowanych przeglądarkę jak analiza dostępności w Firefox. Narzędzia te pomagają zidentyfikować i naprawić problemy związane z dostępnością.

Joomla! posiada własne narzędzie analizy dostępności, pozwalające na analizję dostępności konkretnej podstrony ułatwiające wykrycie potencjalnych błędów już na poziomie etapie tworzenia treści.

Szkolenie personelu z obsługi BIP

Upewnij się, że zespół odpowiedzialny za zarządzanie BIP jest dobrze przeszkolony w zakresie dostępności. Regularne szkolenia i aktualizacje wiedzy pomagają w utrzymaniu wysokiego standardu dostępności.

Podsumowanie

Tworzenie dostępnego Biuletynu Informacji Publicznej zgodnego z WCAG 2.1 nie jest trudne, jeśli korzystasz z odpowiednich narzędzi i przestrzegasz wytycznych. GovArticle oferuje kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie BIP i zapewniają zgodność z najnowszymi standardami dostępności a także odpowiednią transparentność wymaganą przez polskie prawo. Pamiętaj, że dostępność to nie tylko wymóg prawny, ale również wyraz szacunku i troski o wszystkich użytkowników Twojej strony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o GovArticle i jak może pomóc Twojej instytucji? Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij tworzyć dostępne treści zgodne z WCAG 2.1!

Strona GovArticle: https://govarticle.pl/