Jak zrobić przekierowanie adresu w Joomla! 3

Większość z was zapewne widziała komponent Przekierowania w menu komponentów, ale nie wie, co to jest. Postaram się wam przybliżyć, jak go wykorzystać i kiedy warto go omijać.

Jak zrobić przekierowanie adresu w Joomla! 3

Komponent przekierowań dodano do Joomla! w wersji 1.6, ale na potrzebny tego wpisu będziemy odnosili się do wersji dostępnej w Joomla! 3.6.5. Zastosowanie ma dwojakie. Z jednej strony pozwala na wychwytywanie błędnych adresów na stronie i przekierowanie ich na właściwe podstrony (funkcja szczególnie przydatna podczas przebudowy strony). Z drugiej strony pozwala na tworzenie nowych przekierowań, dzięki czemu możemy stworzyć krótkie adresy do podania w newsletterze czy reklamach.

 

Przygotowanie komponentu w CMS Joomla

Domyślnie plugin System - Przekierowania jest wyłączony, o czym dowiemy się podczas wejścia na podstronę komponentu przez menu Komponenty/Przekierowania. Aby go włączyć, należy go opublikować, klikając na odnośnik System - Przekierowania i zmieniając w polu Stan z Wyłączony na Włączony. Od tego momentu komponent będzie zbierał wejścia na błędne adresy w naszej stronie i dodawał je na listę przekierowań, ale o tym później.

 

Gromadzenie błędnych adresów i ich przekierowanie w Joomla

Domyślnie po włączeniu dodatku System - Przekierowania włączona jest także opcja Zbieraj adresy URL. Nazwa jest trochę enigmatyczna, ale opcja ta odpowiada za wyłapywanie wejść na błędne adresy na naszej podstronie. Każdy taki adres zostaje dodany jako nowe przekierowanie o stanie Wyłączony. Każde wywołanie takiego adresu spowoduje zwiększenie licznika Wystąpienia 404. Pojedyncze wystąpienie danego błędu nie jest jakimś problemem, może być spowodowane zwyczajnie błędem podczas wpisywania adresu. Jeśli natomiast występuje wielokrotnie, powinniśmy się tym koniecznie zająć. Wystarczy wpisać absolutny (np. http://www.example.com/products) bądź relatywny /products adres, na jaki przekierowany ma być klient, w polu Nowy docelowy adres oraz zmienić stan na Włączony. Jeśli wykonaliśmy już wszystkie potrzebne przekierowania błędnych adresów, możemy wyczyścić listę adresów o statusie Wyłączony, czyli wykrytych błędnych adresów, klikając na Wyczyść nieopublikowane. To zapewni nam porządek w przekierowaniach.

 

Tworzenie nowych przekierowań w Joomla

Czasami adresy naszych najważniejszych podstron jak np. najlepiej sprzedający się produkt są zbyt długie do podawania w newsletterze, na ulotkach lub przez telefon. Możemy ten problem rozwiązać bez zmiany konstrukcji menu, korzystając z przekierowań. Wchodząc w Komponenty/Przekierowania, klikamy na Utwórz. Następnie uzupełniamy pole Stary źródłowy adres adresem relatywnym, który będzie swoistym skrótem. Wpisujemy więc w to pole np. /iphone. Teraz w polu Nowy docelowy adres wpisujemy istniejący adres, na jaki przekierowany zostanie odwiedzający, czyli np. /products/smartphones/apple/iphone. Przypominam jedynie, że stary adres źródłowy nie może istnieć na stronie. Teraz wystarczy zapisać nowe przekierowanie. Przy tak uzupełnionych polach, zakładając, że adresem strony jest np. http://www.example.com, odwiedzający, który wejdzie na adres http://www.example.com/iphone, zostanie przekierowany na http://www.example.com/products/smartphones/apple/iphone. Przy tworzeniu przekierowań najlepiej stosować adresy relatywne. Dzięki temu po zmianie domeny nie będziemy zmuszeni do poprawiania przekierowań.

 

Kiedy wyłączyć gromadzenie błędnych adresów w Joomla

Komponent w większości wypadków nie spowoduje problemów na stronie. Jednak są sytuacje, w których warto wyłączyć opcję Zbieraj adresy URL. Kiedy twoja strona jest celem ataku botów, które metodą brute-force próbują znaleźć na twojej stronie podatne na ataki rozszerzenia w przekierowaniach, pojawi się olbrzymia ilość błędnych adresów URL. Po pewnym czasie z łatwością lista ta może sięgnąć 3000-4000 wpisów. Zwykle nie jest to problem, jednak powoduje duże obciążenie bazy danych, a w hostingach, które mają bardzo niski limit wielkości bazy danych, może spowodować nawet blokadę bazy, czyli uniemożliwić całkowicie stronie działanie. W takich wypadkach dobrym pomysłem jest wyłączenie opcji Zbieraj adresy URL w opcjach pluginu System - Przekierowania.

 

Tryb rozszerzony komponentu przekierowań w CMS Joomla

Komponent przekierowań posiada także tryb rozszerzony. Dodaje on możliwość zmiany kodu odpowiedzi HTTP podczas przekierowania. W większości wypadków standardowo zwracany przez komponent kod 301 (trwale przeniesiony) powinien wystarczyć. Aby włączyć tryb rozszerzony, klikamy na Opcje w widoku listy przekierowań. Następnie zmieniamy opcję Uaktywnij tryb rozszerzony na Tak. Od teraz podczas edycji lub tworzenia przekierowania pojawi się opcja Kod stanu przekierowania.

 

Podsumowanie

Komponent przekierowań jest mało znaną częścią systemu Joomla!, jednak niezaprzeczalnie przydatną, szczególnie przy większych projektach lub przy tworzeniu strony w której zmienią się adresy URL. Wszystkim co najmniej średnio zaawansowanym użytkownikom Joomla! polecam zapoznanie się z komponentem. Nigdy nie wiadomo, kiedy jego znajomość może być nam potrzebna. Dodatek ten powinien szczególnie przypaść do gustu osobą które oferują tworzenie stron oraz zajmują się zagadnieniami związanymi z SEO.