Kompilacja i kompresja LESS w NetBeans 7.4

Kompilacja i kompresja LESS w NetBeans 7.4

Zaczynając od wersji NetBeans 7.4, wprowadzono funkcję "CSS Preprocessors" pozwalającą na kompilację plików LESS i SASS do czystego CSS. Z tego postu dowiesz się, jak skonfigurować środowisko do kompilacji LESS oraz kompresować stworzone pliki CSS w locie.

Czytaj więcej